2009.12.11 - Zakończenie projektu

Kapitał Ludzki - logotyp-200.jpeg UE-EFS-65.jpeg

  

 

 

   W dniu 11.12.2009r. o godzinie 10:00 odbyła się konferencja zakończeniowa projektu pn. „BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.
   Do projektu zakwalifikowało się 10 osób a jego celem było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cele te zostały osiągnięte poprzez organizowanie  bezpłatnych szkoleń, doradztwo oraz  warsztaty: kroszonkarstwa, wikliniarstwa oraz zdrowego żywienia.
   Zorganizowano również wyjazdy studyjne do Bierkowic Muzeum Wsi Opolskiej oraz do Byczyny gdzie funkcjonuje jedna z pierwszych Spółdzielnia Socjalna.
   W konferencji zakończeniowej wzięli udział uczestnicy projektu, Wójt Dionizy Duszyński, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kupczyk, radni, wykładowcy oraz pracownicy GOPS w Popielowie.

Wróć na początek strony