Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w roku 2021

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Popielów otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 470/2021/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 07 października 2021 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w roku 2021”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7 062,40 zł. Kwota dotacji wynosi 6 003,04 zł, z czego kwota 3 531,20 pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwota 2 471,84 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część w wysokości 1 059,36 zł została pokryta ze środków beneficjentów końcowych – osób fizycznych.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 10,5200 Mg.

W projekcie wzięło udział 14 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 1 obiektu zdemontowano płyty cementowo-azbestowe, a z pozostałych nieruchomości specjalistyczna firma odebrała wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wróć na początek strony