Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu i ogłoszeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice dla najemcy

Przeznacza się do sprzedaży dla najemcy nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 66,17 m², położonym w Karłowicach przy ulicy Słonecznej 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice, o powierzchni 0,0831 ha.

Ogłasza się wykaz nieruchomości i przeznacza do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Karłowicach przy ulicy Słonecznej 5, działka nr 269/10 km. 2 obręb Karłowice.

Wróć na początek strony