Kolejny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej zostanie wybudowany w Gminie Popielów!

Zdjęcie przedstawia Wójt Gminy Popielów Panią Sybille Stelmach która wraz wykonawcą (3 mężczyzn siedzących przy stoliku) podpisuje umowę na zadanie pn. ,,Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie"
Podpisanie umowy ma miejsce w gabinecie Pani Wójt.

W dniu 29 października 2021 roku Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisała z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe „BEST-OPEBEL” S.C. z siedzibą w Opolu, zaś jej koszt to 3.382.500,00 zł. Roboty mają zostać wykonane w terminie do końca października 2022 roku.

Etap II obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie, na odcinku Popielów – Stare Kolnie (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki), od zabudowań przy ul. Brzeskiej nr 68 w Popielowie do początku zabudowań w Starych Kolniach – ul. Św. Jana Pawła II.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

 • budowę ścieżki pieszo – rowerowej na długości ok. 2,0 km, o szerokości w świetle krawężników betonowych 2,50 m, o nawierzchni asfaltowej,
 • budowę oświetlenia w newralgicznych miejscach
 • profilowanie i budowa rowów drogowych,
 • budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie,
 • budowę dwóch przystanków autobusowych Stare Kolnie – Lewandówka wraz z wiatami przystankowymi,
 • budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przełożenie barier linowych na moście nad rzeką Budkowiczanka,
 • budowę zarurowań rowów drogowych
 • budowę wylotu do rzeki Budkowiczanki,
 • likwidację kolizji sieciowych,
 • budowę ścianek oporowych,
 • budowę skarp i nasypów,
 • wycinka istniejących drzew kolidujących z inwestycją,
 • odtworzenie zieleni,
 • likwidację istniejących przepustów, rozbiórki (w tym rozbiórki istniejących wiat),
 • roboty porządkowe.

Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami ze strony inwestora prowadziła będzie firma „Piotr Adamczyk Biuro Obsługi Inwestycji”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00.

Wróć na początek strony