Informacja Wójta Gminy o przeznaczeniu do zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej - działki nr 1205/350 km. 3 obręb Popielów

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej (zamiana) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Popielów, położonej w miejscowości Popielów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 1205/350 km. 3 obręb Popielów o pow. 0,0001 ha na prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w miejscowości Popielów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 1208/350 km. 3 obręb Popielów o pow. 0,0008 ha.

Wróć na początek strony