Jakość powietrza w gminie Popielów

 

Gmina Popielów zakupiła w ramach utworzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” czujnik powietrza wraz z ekranem Led, który w całości został sfinansowany z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Czujnik mierzy i monitoruje jakość powietrza w czasie rzeczywistym, pozwala na przekazywanie informacji o jakości powietrza oraz służy do edukacji mieszkańców poprzez wskazanie stanu zanieczyszczenia powietrza i tym samym jakim powietrzem oddychamy.

Czujnik mierzy, a ekran wskazuje stężenie:

- PM 2,5

- PM 10

- Wilgotność powietrza

- Ciśnienie powietrza

- Temperaturę powietrza

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony w menu dla mieszkańca: Stan Powietrza w Gminie Popielów lub

Baner ,,Stanu Powietrza w Gminie Popielów"
Tło baneru jest koloru jasnozielonego. Po prawej stronie znajduje się herb Gminy Popielów( Żółte i niebieskie trójkąty na których tle znajduje się biały krzyż. Pod nimi znajduje się biały pług orzący pole. Następnie znajduje się ceglana ściana z datą 1286 i białym gołębiem.

znajdują się tam aktualne dane o jakości powietrza lub przed Urząd Gminy, gdzie znajduje się ekran informująco-edukacyjny. 

Co to jest pył zawieszony?

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów).

Pył zawieszony PM 10

Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli.

Pył zawieszony PM 2,5

PM2,5 (drobny) cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych.

Mając powyższe na uwadze dbajmy wszyscy o stan Powietrza naszej Gminy.

 

 

Wróć na początek strony