Obowiązkowe badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań - NSP 2021

Szanowni Państwo

W dniach 12-24 listopada 2021 roku na terenie całej Polski odbędzie się obowiązkowe badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Mieszkańcy  wylosowanych do badania kontrolnego mieszkań zostaną powiadomieni listem Prezesa GUS.

Plakat dotyczy obowiązkowego badania kontrolnego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań - NSP 2021
Badanie odbędzie się od 12 do 24 listopada 2021. 
Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 2021.
- Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
- Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.

Wróć na początek strony