Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

projekt pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach ”

współfinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Nazwa projektu

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach

Kwota dofinansowania

90 633,82 zł

Całkowita wartość inwestycji

128 000,00 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Wiejskiej w Nowych Siołkowicach, tj. drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego w Nowych Siołkowicach, na którym znajduje się kąpielisko i tym samym szczególnie w okresie letnim odbywa się na tym odcinku wzmożony ruch samochodowy, co przyczynia się do niebezpieczeństwa dla pieszych.

Planowane efekty rzeczowe

Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z fragmentem chodnika i odpowiednim doświetleniem przejścia,  a także odpowiednim oznakowaniem pionowym i poziomym.

Rok realizacji

2021

Wróć na początek strony