Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Nowe Siołkowice

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

projekt pn. Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Nowe Siołkowice

współfinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Informacja o dofinansowani

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  

Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna w miejscowości Nowe Siołkowice

Kwota dofinansowania

460 776,89 zł

Wydatki kwalifikowane 658 252,70 zł

Całkowita wartość inwestycji

791 353,66 zł

Cel projektu

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa stanu technicznego drogi – ul. Polnej w Nowych Siołkowicach, poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 3,5 metrów wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. Realizacja niniejszego zadania ma znaczenie dla rozwoju Gminy Popielów i obszaru, na którym jest usytuowana m.in. stanowi dojazd do kąpieliska "Przystań wodna w Nowych Siołkowicach" oraz przyległego terenu rekreacyjnego, na którym oprócz strzeżonej plaży znajduje się pole namiotowe, boisko do siatkówki, siłownia zewnętrzna, oświetlony drewniany pomost na zbiorniku wodnym, altana i plac zabaw. Teren ten w sezonie i poza nim jest popularny wśród mieszkańców gminy, ale również odwiedzany jest przez mieszkańców i turystów z całej okolicy. Ponadto droga będzie służyć do obsługi mieszkańców oraz przedsiębiorców korzystających z tej drogi i dojeżdżających do kąpieliska. Droga ta z dwóch stron  ma połączenie z drogami gminnymi - ul. Szkolną i ul. Wiejską w Nowych Siołkowicach, dlatego poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ułatwi i przyspieszy komunikację mieszkańców Nowych Siołkowic, przedsiębiorców i turystów w kierunku Opola

Planowane efekty rzeczowe

Długość budowanego odcinka drogi: 563 mb
Szerokość jezdni: 3,5 m
Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

Rok realizacji

2021

Wróć na początek strony