Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole,  logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

Gmina Popielów

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.05.00 Ochrona powietrza

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów

Nr Umowy

RPOP.05.05.00-16-0029/20-00

Wartość Projektu

Ogółem: 2 555 165,67 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  
1 609 754,37 zł 
Z budżetu Partnerów Projektu –
945 411,30

Okres realizacji

Od 2021 r. – do 2022r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym pyłu zawieszonego PM10 i gazów cieplarnianych.

Realizacja Projektu 

Projekt polega na wymianie indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w 7 budynkach użyteczności publicznej w gminie Popielów tj. w:

- Domu Kultury w Karłowicach,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie,

- świetlicach wiejskich w: Rybnej, w Starych Kolniach, Lubieni, Kurzniach i Kaniowie (świetlica wraz z OSP).

W ramach projektu przewiduje się we wszystkich w/w budynkach wymianę kotłów węglowych oraz grzejników elektrycznych na źródła ciepła bardziej ekologiczne tj. na pompy ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi. Ponadto wykonane zostaną demontaże/montaże urządzeń, niezbędne instalacje wewnętrzne i podłączenia konieczne do funkcjonowania pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz dodatkowo niezbędne prace termomodernizacyjne w 6 budynkach.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

  1. Irena Michno - e-mail: , tel. 77 427 58 50
  2. Mateusz Macioszek - e-mail: , tel. 77 427 58 51
Wróć na początek strony