2010.03.01 - Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnienń i przeciwdziałaniu przemocy

DSC01246-800.jpeg   W dniu 1 marca 2010 r. w Urzędzie Gminy w Popielowie odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy prowadzone przez psycholog Annę Skrzypek-Musiał z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa.

W spotkaniu pod hasłem „Przemoc w rodzinie a uzależnienia od alkoholu w środowisku lokalnym” uczestniczyło 25 osób, w tym pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji oraz nauczyciele gimnazjum i szkół podstawowych.

Spotkanie trwało 3 godziny. Omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące wszelkiego rodzaju uzależnień, a także problemy związane z przemocą i agresją, szczególnie wśród młodzieży.       

 DSC01245-800.jpeg DSC01239-800.jpeg

Wróć na początek strony