2010.01.13 - SPOTKANIE CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ - OPOLSZCZYZNA

po_ryby.jpeg    W dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Popielowie odbędzie się spotkanie członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Spotkanie dotyczy przedstawienia etapu sporządzanej strategii oraz kierunków działania Lokalnej Grupy Rybackiej, a także inwestycji związanych z Programem Operacyjnym „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” – Oś Priorytetowa 4,  dla potencjalnych beneficjentów.

Wróć na początek strony