Projekty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO

KAPITAL_LUDZKI_kadrowany-200.jpeg UE+EFS_L-kolor_kadr.jpeg

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie rozpoczyna  realizację projektu, którego celem jest objecie 10 osób kompleksowym systemem wsparcia, oraz zwiększenie  aktywności  zawodowej i społecznej.

Projekt nosi nazwę
„BUDUJEMY WŁASNY LOS – NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO”
realizowany jest w ramach 

Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał ludzkiProjekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

Osoby bezrobotne poszukujące pracy w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu GOPS oferuje:
1.    Warsztaty szkoleniowo-integracyjne
2.    Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
3.    Warsztaty zajęciowe-rękodzielnictwo
4.    Wsparcie merytoryczne doradcy zawodowego, psychologa i  trenera przedsiębiorczości
5.    Warsztaty terapeutyczne
 

  Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie ul. Powstańców 12.

   W sprawie udziału w projekcie można się kontaktować również telefonicznie (077 4275 711)
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wróć na początek strony