Dzień Pracownika Socjalnego

Zdjęcie zrobione z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Na zdjęciu znajdują się pracownicę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.
Stoją one na tle ściany w sali Urzędu Gminy w Popielowie. W rękach trzymają róże. Obok stoi Wójt Gminy Popielów Pani Sybilla Stelmach.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie  składamy wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzymy,  aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, którym ofiarowana jest pomoc. Życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Popielów Sybilla Stelmach oraz przewodnicząca rady Gminy Joanna Widacha- Cichoń z pracownikami Urzędu Gminy

Wróć na początek strony