Kampania „16 Dni Bez Przemocy” od 25 listopada do 10 grudnia 2021 r.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

- rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

- zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

- wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

- tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Gdzie szukać pomocy?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie tel. 77 427-57-10

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 77 427-58-22

Bezpłatne poradnictwo:

➢ psychologiczne

➢ pedagogiczne

➢ prawne

➢ socjalnego

➢ mediacje

  • Darmowa pomoc udzielana będzie dwa razy w tygodniu:

Środa od 10:00 – 14:00 – pomoc prawna

Czwartek od 10:00 – 14:00 – porady obywatelskie i mediacja

W celu uzyskania porady prosimy dzwonić pod numer: 693-014-714 lub 77 5415169

  • Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim tel. 47 863 72 03
  • Policja tel. 112/997

Jeśli jesteś osobą krzywdzoną lub świadkiem przemocy w swoim otoczeniu, pamiętaj możesz zgłosić każdy jej przejaw! Nie bądźmy obojętni!

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie www.kampania16dni.pl

Baner Kampania „16 Dni Bez Przemocy” od 25 listopada do 10 grudnia 2021 r.
- Kampania 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć .
Na żółto-granatowym banerze w białym kole widoczne są rysunki postaci kobiet i mężczyzn w różnych kolorach skóry, włosach, ubraniach i wieku. W środku nich znajduje się napis ,,NO MEANS"

Wróć na początek strony