Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole,  logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

Gmina Popielów

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 05.05.00 Ochrona powietrza

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Wymiana indywidulanych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów

Nr Umowy

RPOP.05.05.00-16-0028/20

Wartość Projektu

Ogółem: 1 011 578,00 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  
343 936,52 zł 

Okres realizacji

Od 2021 r. – do 2022r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym pyłu zawieszonego PM10 i gazów cieplarnianych.

Realizacja Projektu 

Projekt polega na wymianie indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w 18 gospodarstwach domowych w gminie Popielów

W ramach projektu przewiduje się we wszystkich budynkach wymianę 15 kotłów węglowych  i 3 kotłów na biomasę na źródła ciepła bardziej ekologiczne, w tym  odnawialne źródła energii tj.: na 15 pomp ciepła, 1 kocioł gazowy, 1 kocioł olejowy i 1 ogrzewanie elektryczne. Zaplanowano również w 10 budynkach zastosowanie paneli fotowoltaicznych, a także w 2 budynkach działań termomodernizacyjne.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

  1. Irena Michno - e-mail: , tel. 77 427 58 50
  2. Rafał Kołodziej - e-mail: , tel. 77 427 58 58

 

Wróć na początek strony