Zmiana termin realizacji projektu

Zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002360 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Kuchnia ponad granicami”  zmienia się termin realizacji projektu:   

„Realizacja mikroprojektu rozpoczyna się dnia 01.03.2021 r, a kończy się dnia 31.08.2022 r”

 

Wróć na początek strony