Zmiana terminu realizacji projektu

Zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002178 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Kultura ponad granicami”  zmienia się  termin realizacji projektu:  

„Realizacja mikroprojektu rozpoczyna się dnia 01.03.2021 r, a kończy się dnia 31.08.2022 r”

 

Wróć na początek strony