Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (327,18KB) (skan)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (576,73KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez pielęgnację w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez rehabilitację leczniczą dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia:
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej (311,69KB) (skan)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej (576,31KB) (plik w formie dostępnej cyfrowo)

Klauzula informacyjna RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO (572,29KB) (skan)
PDFKlauzula informacyjna RODO (735,58KB) (plik w formie dostępnej)

Do pobrania:

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (51,25KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (96,56KB)

Zarządzenie:

Zarządzenie Nr 0050/573/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Wróć na początek strony