„Nasze zwyczaje – ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA”

„Nasze zwyczaje – ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA”
film z cyklu “Ocalić od zapomnienia”

 

Zadanie współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Opolskiego 
pn. “Na rzecz rozwoju i przyszłości – doposażenie w sprzęt
w celu poprawienia standardu i poszerzenia skali działalności”

Logotyp zadania współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego 
pn. “Na rzecz rozwoju i przyszłości – doposażenie w sprzęt w celu poprawienia standardu i poszerzenia skali działalności”.
Logo Odnowy Wsi Opolskiej, Samorządu Województwa Opolskiego, Dziedzictwa Kulinarnego

Wróć na początek strony