Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenie online dot. planowanych naborów początkiem 2022 roku

plakat informacyjny Lokalnej Grupy Działania o szkoleniu w styczniu 2022 roku. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022 serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online dot. planowanych naborów początkiem 2022 roku:
- Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej - data szkolenia
05.01.2022 r. godz. 16.30

- Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań - data szkolenia
10.01.2022 r. godz. 12.00

Szkolenia odbędą się w formule online (ze względu na sytuację epidemiologiczną).

Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2022 serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online dot. planowanych naborów początkiem 2022 roku:

- Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej - data szkolenia 05.01.2022 r. godz. 16.30

- Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań - data szkolenia 10.01.2022 r. godz. 12.00

Szkolenia odbędą się w formule online (ze względu na sytuację epidemiologiczną).

Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:

DOCXFormularz zgłoszeniowy - Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu (57,10KB)
 

Wróć na początek strony