Cyfrowa Gmina - podpisanie umowy

Logotyp - Cyfrowa Gmina.png

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

 

Gmina Popielów podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy w Popielowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie oraz szkół i przedszkoli na terenie Gminy Popielów.

Wartość projektu – 239 070,00 zł.

Dofinansowanie z UE 100%

Wróć na początek strony