Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – wręczenie tablic pamiątkowych

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Popielowie miało miejsce spotkanie, w trakcie którego Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Zbigniew Kubalańca  uroczyście wręczył sołtysom 5 miejscowości z terenu naszej gminy pamiątkowe tabliczki upamiętniające sfinansowanie ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zadań w sołectwach. W spotkaniu uczestniczyła Pani Sybilla Stelach Wójt Gminy oraz Pani Agnieszka Okupniak Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocją Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

Zrealizowane zadania wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa,  zwiększenie atrakcyjności terenu i wspólną integrację mieszkańców.

W roku 2021 dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

  • Doposażenie placu zabaw w Kuźnicy Katowskiej
  • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubieni
  • Poprawa estetyki, infrastruktury i utrzymania terenów zielonych w Nowych Siołkowicach
  • Modernizacja i doposażenie altany wiejskiej w Popielowskiej Kolonii
  • Zakup lamp solarnych w Popielowie

Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwo Opolskie w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022 oraz budżetu Gminy Popielów. Wartość wszystkich wyżej wymienianych zadań wyniosła 51 510,73 złotych.

 

Wróć na początek strony