2010.02.04 - Komunikat

KOMUNIKAT
GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W POPIELOWIE

Uprasza się mieszkańców Gminy Popielów o podjęcie,
w miarę posiadanych możliwości, działań polegających na skruszeniu lodu zalegającego przy studzienkach kanalizacyjnych położonych
w pasach dróg przy posesjach. Ma to na celu udrożnienie kanalizacji i ułatwienie odpływu nadmiaru wody.
Prośba związana jest z prognozowaną odwilżą
i możliwością wystąpienia roztopów.

Dziękujemy za pomoc.

Wróć na początek strony