2010.02.01 - NIEZWYKŁY DAR DLA BIBLIOTEKI W POPIELOWIE

   Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie wzbogaciły się o 200 egzemplarzy wartościowych książek. Książki te Biblioteka otrzymała w testamencie po zmarłym Johannesie Dudziku -  zamieszkałym w Niemczech, byłym mieszkańcu Popielowa.

   140 egzemplarzy to książki napisane w języku niemieckim, wśród których przeważa literatura traktująca o różnych problemach ziemi śląskiej oraz poezja i proza polskich autorów. Pozostałe 60 pozycji to głównie kanon literatury polskiej,  z lekturami włącznie.

Pracownicy Biblioteki, a przede wszystkim czytelnicy wyrażają wdzięczność za ten cenny dar.

Wróć na początek strony