Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

Ogłasza się i przeznacza do najmu w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się na parterze komunalnego budynku użytkowego Gminy Popielów - Ośrodka Zdrowia w Karłowicach przy ulicy Kolejowej 8 z przeznaczeniem na prowadzenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Popielów - gabinet stomatologiczny. Lokal użytkowy o powierzchni 34,9 m² wraz z komórka o powierzchni użytkowej 7,80 m², wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/619/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (76,19KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/619/2022 - wykaz nieruchomości (101,88KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/619/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w Karłowicach stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (723,79KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/619/2022 - wykaz nieruchomości (839,73KB)

Wróć na początek strony