Pojedziemy ścieżką rowerową aż do Lewina Brzeskiego!

Rusza III etap budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów. W dniu 21 marca 2022 roku Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisała z wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap III – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia.

Wykonawcą inwestycji jest firma ADAMIETZ Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, zaś jej koszt to 5.282.720,37 zł. Roboty mają zostać wykonane w terminie do końca 2022 roku.

Etap III obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia (ciąg drogi wojewódzkiej nr 458 relacji Popielów - Obórki), od skrzyżowania dróg wojewódzkich 457 i 458 (koło stacji ORLEN) do mostu na rzece Odra.

Ciąg pieszo-rowerowy będzie miał szerokość 2,5m na całej długości. Ponadto zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne po wschodniej stronie jezdni, nowe spadki istniejącego pobocza oraz remont rowu przydrożnego.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00.

Realizacja projektów w ramach Kierunek NOWE FIO 2022

Wróć na początek strony