2010.03.18 - Sesja Rady Gminy na temat oceny stanu bezpieczeństwa, porzadku publicznego i ochrony przeciwpożarowej

JPEGDSC01417-800.jpeg (85,07KB) W dniu 18 marca  odbyła się sesja Rady Gminy, której wiodącym tematem była ocena  stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego  i ochrony przeciwpożarowej  w Gminie Popielów za rok 2009

Wójt Gminy Pan Dionizy Duszyński  poinformował o podejmowanych   przez samorząd gminy działaniach na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa  mieszkańców.
Bezpieczeństwo  to także zagrożenia powodziowe, sanitarne , dbałość o ochronę środowiska, remonty i modernizacja dróg ,legalność działalności publicznej  i wiele innych.



JPEGDSC01414-800.jpeg (101,81KB) W swoim wystąpieniu podziękował  członkom Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Reagowania , współpracującym z samorządem służbom państwowym  oraz  sołtysom, którzy mają szczególny wkład w  dbaniu o wspólne bezpieczeństwo .
Informacje  złożyli a także odpowiadali na zapytania radnych :
Komendant  Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim –Tomasz Bilski oraz Z-ca  Rafał Bartoszek
Starszy aspirant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  RP w Opolu - Zbigniew Choma
V-ce Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych   RP -Tadeusz Negrycz- Berezowski
Ponadto Rada Gminy przyjęła informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok a także uchwały,  m.in.:
 -przyjęcia raportu z realizacji Programu  Ochrony Środowiska  dla Gminy Popielów za lata
  2007-2008
-uchwalenia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Popielów.
-wydania opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Opolskiego  w sprawie
  przekształcenia poprzez likwidację  działalności medycznej  SPZ Szpitali Pulmonologiczno-
  Reumatologicznych zs. w Kup
- określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie,
  restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy
  Popielów
-zmian w budżecie gminy na rok 2010
-zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie wkładu własnego zadania  „Zagospodarowanie terenu
  centrum wsi Stare Siołkowice” oraz poręczenia kredytu zaciąganego przez SCKTiR w Popielowie na zadanie „Zagospodarowanie terenu  centrum wsi Stobrawa i Karłowice”
-udzielenie -zaciągnięcia kredytu  na dofinansowanie zadania  pn.”Rozbudowa infrastruktury technicznej w
  gminie Popielów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Karłowicach  oraz budowę
  kanalizacji sanitarnej  i wymianę sieci  wodociągowej w Kurzniach

Wykaz uchwał i ich treść znajduje się na stronie:  www.bip.popielow.pl  

  DSC01420-800.jpeg DSC01418-800.jpeg
 


 

Wróć na początek strony