300 zł dla uchodźcy. Można składać wnioski / Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

gops_big.jpeg

Od 21 marca można składać wnioski m.in. o zasiłek 300 zł dla osób z Ukrainy, które uciekają przed wojną. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie rozpoczyna obsługę świadczeń dla uchodźców. Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł, świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej – taką pomoc mogą otrzymać obywatele Ukrainy w GOPS-ie w Popielowie. Świadczenie będzie wypłacane wszystkim, którzy przekroczyli granicę z Polską 24 lutego br. lub później.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 12 w Popielowie, który jest czynny:

pn-śr: 7.15 - 15.15
czw: 8.00 - 17.00
pt: 7.15 - 14.15

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

З 21 березня можна подавати заявки, в т.ч. на допомогу у 300 злотих для українців. Комунальний центр соціальної допомоги в Попєлові (GOPS) - починає займатися пільгами для біженців.

Одноразова грошова допомога 300 злотих, допомога на сім'ю та соціальна допомога – таку допомогу громадянам України можуть надавати в Комунальному центрі соціальної допомогиу Попєлові(GOPS). Допомогу отримають усі, хто перетнув кордон з Польщею 24 лютого цього року або пізніше.

Заявки можна подати в Комунальному центрі  соціального захисту населення (GOPS) за адресою: вул. Powstanców 12 у Попелові, який відкритий:

Пн-СР: 7.15 - 15.15
Чт: 8.00 - 17.00
Пт: 7.15 - 14.15

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни,
а тазаяву про грошову допомогу правильно заповнена заявка - шаблонкож оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

PDFZał. 3. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego - UA..pdf (508,91KB)
DOCXZał. 3. Wzór wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego - UA..docx (39,40KB)
 

Wróć na początek strony