Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na ogród przydomowy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość składającą się z: działki niezabudowanej nr 407/2 km. 2 obręb Karłowice o pow. 0,0100 ha i działki zabudowanej nr 407/3 km. 2 obręb Karłowice o pow. 0,1200 ha (zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 12,65m²).

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/633/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (75,90KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/633/2022 - wykaz nieruchomości (121,13KB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/633/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków ich dzierżawy (722,98KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/633/2022 - wykaz nieruchomości (845,97KB)

Wróć na początek strony