Remont drogi gminnej – ul. Lubieńska w miejscowości Popielów

Flaga i Godło Polski
- Flaga(biało-czerwona)
- Godło( biały orzeł w koronie na czerwonym tle)

Gmina Popielów

realizuje

projekt pn. „Remont drogi gminnej – ul. Lubieńska w miejscowości Popielów”

współfinansowany w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Informacja o dofinansowaniu

środki Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  

Nazwa zadania

Remont drogi gminnej – ul. Lubieńska w miejscowości Popielów

Kwota dofinansowania

886 352,21 zł

Całkowita wartość inwestycji

1 477 253,68 zł

Cel realizacji / opis zadania

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest poprawa stanu technicznego drogi – ul. Lubieńskiej w Popielowie poprzez remont jezdni bitumicznej o szerokości 5,5 metrów, remont chodnika i poboczy o szerokości 0,75 m. Przedmiotowy odcinek drogi ma wielkie znaczenie dla rozwoju Gminy Popielów i obszaru na którym jest usytuowana, ponieważ służy do połączenia miejscowości Popielów i Lubienia, ponadto prowadzi do terenów produkcyjnych i inwestycyjnych.   Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki przestrzeni publicznej. Działania przyczynią się ponadto do wzrostu bezpieczeństwa ale również konkurencyjności Gminy poprzez zwiększenie jej atrakcyjności, stworzenie zachęty dla powstania nowych budynków mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych.

Planowane efekty rzeczowe

Długość remontowanego odcinka drogi: 733 mb
Szerokość jezdni: 5,5 m
Obustronne pobocza o szerokości 0,75 m

Remont chodnika na odcinku 733 mb

Rok realizacji

2022

Wróć na początek strony