2010.03.25 - WALNE ZEBRANIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W POPIELOWIE

JPEGDSC01468-800.jpeg (79,70KB)   W dniu 25 marca 2010 w sali szkoleniowo – konferencyjnej Urzędu Gminy w Popielowie odbyło się walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej w Popielowie. Pieczę nad przebiegiem spotkania sprawował przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Pan Jan Mrozowski. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opolu Pan Zbigniew Winiecki, przedstawiciel Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu - Oddział w Brzegu Pan Marian Husak  oraz reprezentanci Gminnej Spółki Wodnej z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Popielów.

Zebranie, od przedstawienia sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2009 r., rozpoczął Pan Jan Mrozowski. Następnie zaprezentowane zostało sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Wójt Gminy Popielów przypomniał z kolei jak ważną rolę w życiu mieszkańców gminy spełnia Gminna Spółka Wodna, oceniając przy tym bardzo pozytywnie jej działalność w minionym roku.
 
JPEGDSC01469-800.jpeg (69,64KB)      Następnie przedstawiono projekt budżetu na 2010 rok oraz planowane prace konserwacyjne rowów melioracyjnych w poszczególnych miejscowościach.
Zebranie zakończył przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.
 

Wróć na początek strony