Informacja o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa

Wójt Gminy Popielów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki numer 156/10 km. 1 obręb Stobrawa odbędzie się w dniu 14.06.2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, przy ul. Opolskiej 13 w Sali Narad Urzędu Gminy.

Przetargiem objęta jest nieruchomość niezabudowana oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 156/10 km. 1 obręb Stobrawa o pow. 0,0895 ha; użytek gr. – RVI 0,0895 ha, jednostka rejestrowa G.141.

Ogłoszenie:
Skan:
PDFOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (104,67KB)
Plik w formie dostępnej:
PDFOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (442,04KB)

Wyciąg z ogłoszenia:
Skan:
PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (43,79KB)
Plik w formie dostępnej:
PDFWyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa (615,91KB)
 

Wróć na początek strony