Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – edycja 2022 rok

Narodowe czytanie - logotypy.png

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2022 r.

Źródło finansowania:

W dniu 12.05.2022 r. podpisano Umowę dotacji nr 34/22  pomiędzy Wojewodą Opolskim a Gminą Popielów.

Na podstawie powyższej umowy Gmina Popielów otrzyma w 2022 roku dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 3 000 zł.

Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Opis projektu

W ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” wsparcie finansowe zostaje udzielone w odniesieniu do Przedszkola Publicznego w Popielowe na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania w 2022 roku:

  • Całkowita wartość projektu: 3 750  zł
  • Kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 3 000 zł
  • Wkład Gminy: 750 zł

 

Wróć na początek strony