„Przyroda wokół NAS”

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nowe Siołkowice otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przyroda wokół NAS” w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego.

W ramach zadania w czasie wakacyjnym odbędzie się szereg działań skierowanych do dzieci
i młodzieży m. in. warsztaty budowy karmników, rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, czy też powstanie i pozyskiwanie miodu. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy w zakresie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego, a także pogłębienie praktycznej wiedzy z zakresu bioróżnorodności ekologicznej.

Wartość całego projektu to 7 600,00 zł

Kwota dofinansowania to 7 600,00 zł.

ogłoszenie wyników.jpeg

 

Wróć na początek strony