2010.04.08 - SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY POPIELÓW

 

   W dniu 8 kwietnia 2010 r. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Popielów przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty. Sprawdzian ten jest obowiązkowy i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej.

W sprawdzianie udział wzięło łącznie 76 uczniów z :

Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie – 40
Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach – 23
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach –
13

   Czas trwania sprawdzianu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  wynosił 60 minut. Uczniom uprawnionym do dostosowania warunków i formy sprawdzianu z powodu dysfunkcji, umożliwiono wydłużenie czasu egzaminu do 90 min.

    Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwał Szkolny Zespół Egzaminacyjny, którego Przewodniczącym jest Dyrektor danej szkoły. 

Wróć na początek strony