Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach

Logotyp projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Kolejno od lewej strony logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny na niebieskim tle trzy gwiazdki w kolorach żółtym czerwonym i białym, następnie flaga Rzeczpospolitej Polski w kolorach białym u góry i czerwonym na dole,  logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na białym tle niebieski symbol Wieży Piastowskiej poniżej której dwie krzywe w kolorze żółtym symbolizujące rzekę Odrę i niebieski tekst Opolskie, następnie jest tekst Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone o okrąg na niebieskim tle.

Gmina Popielów

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 03.02 Efektywność energetyczna

Poddziałanie 03.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach

Nr Umowy

RPOP.03.02.02-16-0010/20-00

Wartość Projektu

Ogółem: 1 053 375,76 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  
693 788,11 zł 
Środki własne - 359 587,65 zł

Okres realizacji

Od 2020 r. – do 2022r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach, dzięki czemu dojdzie do zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery. Rezultatem projektu będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej.

Realizacja Projektu 

Zakres projektu obejmuje:

- wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę istniejących opraw oświetleniowych,
- wymianę istniejącej instalacji klimatyzacji,
- wymianę źródła ciepła z kotła na paliwo stałe (na pompę ciepła typu powietrze-woda),
- zastąpienie instalacji ciepłej wody opartej o podgrzewacze na nową opartąna projektowanej pompie ciepła,
- żywą zieloną ścianę na elewacji południowej budynku o wym. 3x3m,
- system zarządzania energią,
- montaż instalacji fotowoltaicznej

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

  1. Irena Michno - e-mail: , tel. 77 427 58 50
  2. Renata Zborowska - e-mail: , tel. 77 427 58 53
Wróć na początek strony