2010.04.22 - SESJA RADY GMINY

   W dniu 22 kwietnia 2010 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Popielowie rozpocznie się Sesja Rady Gminy.  Zgodnie z porządkiem obrad podjęta zostanie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu Gminy za rok 2009. Ponadto do rozpatrzenia i przyjęcia przedłożone zostaną sprawozdania z działalności Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie. Podjęta zostanie również uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010.

Wróć na początek strony