DYŻURY DORADCZE DLA BENEFICJENTÓW

   W związku ze zbliżającym się naborem wniosków na "Małe projekty" składanych w ramach Osi 4  serdecznie zapraszamy beneficjentów na dyżury doradcze , które dotyczyć będą m.in.:

1. informowaniu o LSR,
2. informowaniu o możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach LSR,
3. przygotowaniu potencjalnych beneficjentów do działania "Wdrazanie Lokalnych Strategii
    Rozwoju",
4.prawidłowego złożenia wniosku oraz prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji.
 
szczegóły na stronie www.stobrawskiszlak.pl

Wróć na początek strony