2010.04.22 - SPOTKANIE LIDERÓW PROGRAMU ODNOWY WSI

JPEGP4220192.jpeg (74,25KB) 

   W dniu 22 kwietnia w  Karłowicach  spotkało się ponad  70-ciu liderów Programu Odnowy Wsi  z  dwóch obszarów Lokalnych Grup Działania: Brzeska Wieś Historyczna i Stobrawski Zielony Szlak.
 

  W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Opolski Pan Ryszard Wilczyński, Wojewódzki  Konserwator Zabytków Pani Iwona Solisz i Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pan Wiesław Kryniewski.
Wójt Gminy Popielów Pan Dionizy Duszyński witając uczestników  powiedział, że Programy: Odnowy Wsi  i  Leader   wspólnie realizują zadania na rzecz społeczności lokalnej, te zaś przyczyniają się  rozwoju naszych wsi i gmin. JPEGP4220198.jpeg (90,06KB) 

   Jestem przekonany mówił Wójt Gminy, iż  działania nadal będą się rozwijać skoro Wojewoda Opolski Pan Ryszard Wilczyński - inicjator Programu Odnowy Wsi  uczestniczy i spotyka się z  autorami  i wykonawcami przedsięwzięć.

  Zagadnienia z zakresu zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego przedstawiła i omówiła Pani Iwona Solisz Wojewódzki Konserwator Zabytków.

  Perspektywy rozwoju Obszarów Wiejskich i zamierzenia na kolejne lata przedstawiła Pani Ewa Wróbel, informację nt. Europejskiej Sieci  Dziedzictwa Kulinarnego Pani Anna Sadowska  a Pan Arkadiusz Głąb mówił o współdziałaniu Lokalnych Grup Działania i  Grup Odnowy Wsi .
Ponadto przedstawiciele  Lokalnych Grup Działania przedstawili  informację  o podejmowanych  i realizowanych zadaniach przez Lokalne Grupy.

P4220189.jpeg P4220195.jpeg P4220211.jpeg

Wróć na początek strony