Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Logotyp - Cyfrowa Gmina.png
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

banner_na_strone_PPGR.jpeg

Gmina Popielów

w ramach Osi priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

realizuje

projekt pn. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Nr Umowy

2053/2022

Wartość Projektu

Ogółem: 357500 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej  –  100%
 

Okres realizacji

Od 2022 r. – do 2023r.

Cele Projektu

W ramach projektu zostaną zakupione komputery dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

  1. Dariusz Ciećkiewicz - e-mail: , tel. 77 427 58 55 

Strona projektu

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Wróć na początek strony