2010.04.22 - XL SESJA RADY GMINY

JPEGP4220183.jpeg (59,18KB)   W dniu 22 kwietnia 2010 roku w Popielowie odbyła się XL Sesja Rady Gminy, na której radni Gminy Popielów podjęli uchwałę o udzieleniu absolutoriom Wójtowi Gminy – Panu Dionizemu Duszyńskiemu  za 2009 rok.
   Wykonanie budżetu gminy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Popielów w dniu 30 marca  2010 roku oraz przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu, obie opinie oraz wniosek o udzielenie absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy.


   Komisja Rewizyjna opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu wskazała  na osiągnięcia Wójta Gminy Popielów w 2009 roku i stwierdziła iż Wójt Gminy dołożył wszelkich starań w celu pełnej realizacji budżetu gminy i wykonania zadań przyjętych przez Radę
Gminy.
   Szczególne wyrazy uznania Radni złożyli Wójtowi Gminy za konsekwencję, pracę i wieloletnie starania na rzecz budowy infrastruktury i pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
Radni w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

P4220182.jpeg P4220181.jpeg

 

Wróć na początek strony