Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na warsztaty strategiczne - 8 lipca 2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na warsztaty strategiczne w gminie Popielów, które odbędą się już 8 lipca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy:

- mieszkańców

- przedsiębiorców

- organizacje pozarządowe

- ograny samorządów terytorialnych

Na warsztatach będziesz mógł podzielić się swoimi pomysłami, wskażesz kierunek działania oraz wspólnie zdecydujemy o przyszłości naszego obszaru!

Twoje pomysły są dla nas ważne

Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 667 983 637, 723 974 261 lub na e-mail:

Plakat informacyjny dotyczący spotkania w Popielowie w dniu 8 lipca 2022 r.

Wróć na początek strony