Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów -Kabachy

W Popielowie zostanie wybudowana nowa infrastruktura kanalizacyjna w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów -Kabachy”.

Zadanie obejmie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Popielów – Kabachy w tym na ul. Kraszewskiego, Moniuszki, Szkolnej, Prusa, Zielonej wraz z przyłączami i pompowniami dla ok. 30 posesji. Planowane jest również wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul.  Szkolnej, Prusa i Zielonej.

Zarząd Województwa przyznał na ten cel 3 008 223,00 zł.

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie zadania planowane jest w pierwszym kwartale 2025 roku.

Gospodarka wodno-ściekowa
„Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miejscowości Popielów -Kabachy”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

 

 

Wróć na początek strony