Ogłoszenie

Informuję, że Wojewoda Opolski w dniu 12 lipca 2022 roku wydał zarządzenie nr 73/2022 w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie województwa opolskiego, w związku z upamiętnieniem 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy trwający 1 minutę.

Dla podkreślenia szczególnego charakteru znaczenia obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego, a także w celu podkreślenia rangi wydarzenia zostaną wywieszone na urzędach administracji publicznej i w miejscach publicznych flagi  narodowe. Apeluję do mieszkańców gminy o minutę zadumy w czasie uruchomienia syren.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Wróć na początek strony