Informacja o przeznaczeniu do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia

Ogłasza się i przeznacza do użyczenia na okres 3 lat nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem oraz boiskiem do gry w piłkę nożną i boiskiem treningowym wraz z infrastrukturą techniczną, składającą się z działek : 186/1 km. 1 o powierzchni 0,2641 ha, 186/2 km. 1 o powierzchni 0,2871 ha, 186/3 km. 1 o powierzchni 0,4966 ha, 188 km. 1 o powierzchni 0,6014 ha obręb Rybna, z przeznaczeniem na realizacje zadań będących celami statutowymi klubu sportowego – „LKS Rybna” w tym prowadzenie zawodów sportowych piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych oraz zajęć treningowych drużyn piłkarskich i innych sekcji sportowych „LKS Rybna”. Nieruchomość została opisana w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia.

Skany:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/699/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia (59,74KB)

Załączniki:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (77,15KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (72,50KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (73,38KB)
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (73,19KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/699/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - działek stanowiących własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazów oraz zasad i warunków użyczenia (721,29KB)

Załączniki:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (922,71KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (922,52KB)
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (925,13KB)
PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050/699/2022 - wykaz nieruchomości (924,60KB)

Wróć na początek strony