2010.06.01 - KOMUNIKAT


Pomoc dla osób poszkodowanych przez ulewne deszcze, wylanie rzek oraz zbiorników wodnych w formie zasiłków celowych.

 
Pomoc przysługuje osobie lub rodzinie, która poniosła straty w gospodarstwie domowym ( budynki mieszkalne, podstawowe wyposażenie gospodarstw domowych)

Wypłaty zasiłków celowych dla osób oraz poszkodowanych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Popielów dokonywać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, ul Powstańców 12, na pisemny wniosek osoby poszkodowanej.

Tel. 4275710, 42757 11

 Podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc przysługuje w formie zasiłku celowego w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu :
•    żywności,
•    leków i leczenia,
•    opału,
•    odzieży,
•    niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
•    drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Podania w sprawie przyznania zasiłku celowego prosimy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie

         Wójt Gminy Popielów
                                Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony