2010.05.30 - OGŁOSZENIE

Staramy się zgromadzic najciekawsze zdjęcia związane z zagrożeniem powodziowym i ratowaniem mieszkańców naszej gminy przed powodzią w maju 2010 roku.

Prosimy o przesłanie ciekawych zdjęć na adres wraz z podaniem krótkiego opisu na temat miejsca i czasu wykonania zdjęcia.

Przesłanie zdjęcia na wskazany adres jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne jego zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych gminy.

Wróć na początek strony