KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Pomoc dla rolników, którzy doznali szkody na skutek powodzi.

Odroczenie lub umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Z pisma Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20.05.2010 r. wynika, że w przypadku rolników, którzy doznali poważnej szkody na skutek powodzi, na indywidualny wniosek rolnika, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego umożliwi spłatę zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników naleznych za III i IV kwartał bieżącego roku w terminach odroczonych lub dogodnych układach ratalnych. W wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach  indywidualnych rolników możliwe będzie również umorzenie składek należnych za okres do końca 2010 roku.

Wróć na początek strony