Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza do punktów konsultacyjnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza:

- mieszkańców
- przedsiębiorców
- organizacje pozarządowe
- ograny samorządów terytorialnych

do odwiedzenia punktów konsultacyjnych na obszarze wszystkich gmin Stobrawskiego Zielonego Szlaku!!

Dyżury konsultacyjne w gminach odbędą się w ramach realizacji piątego etapu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju - Wybór celów priorytetowych oraz określenie hierarchii celów.

Punkty konsultacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 667 983 637, 723 974 261 lub na e-mail: "

Harmonogram Punktów konsultacyjnych etap V

Wróć na początek strony